Odderen banker på …

…ved Højris Mølle

”…Jeg sidder musestille og tør knapt nok trække vejret. Men pludselig forsvinder den, og der bliver helt stille. Hvor er den henne?, tænker jeg. Mon det er tid til at starte fiskeriet? Tankerne kører rundt i hovedet på mig. Pludselig bevæger bølgen sig fremad igen – og den kommer helt tæt på mig. Hold da kæft – hvor må den være stor. Ved modsatte bred 5 – 10 meter skråt nedstrøms i vandløbet viser den sig nu i fuld størrelse…”

Uddrag fra bogen:

”Havørred i mindre vandløb – store fisk, tips og fortællinger fra Sønderup Å”